No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการความร่วมมือรับนักศึกษา ชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการความร่วมมือรับนักศึกษา

ชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

 

               ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) นั้น

 

               สำหรับในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2561  ซึ่งบัดนี้ หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ ศอ.บต. ปีการศึกษา 2561.pdf  

[update: 2018-04-23 08:35:47][View : 1706]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook