No Image

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2561

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และ สาขาวิชากายภาพบำบัด

แจ้งปรับเปลี่ยนจำนวนรับในระบบ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊ก!!
การสมัครรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ต้องสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ tcas.cupt.net เท่านั้น
- ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 1
2. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 2
3. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 3
4. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 4
5. รอบและกำหนดการรับสมัคร
6. วิชาที่ใช้คัดเลือก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

1. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 1
2. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 2
3. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 3
4. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 4
5. รอบและกำหนดการรับสมัคร
6. วิชาที่ใช้คัดเลือก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สาขาวิชารังสีเทคนิค

1. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 2
2. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 3
    1.) แบบฟอร์มใบตอบรับการเสนอชื่อนักเรียนโครงการรังสีขาดแคลน 2561 (มีงบประมาณ)
    2.) แบบฟอร์มใบตอบรับการเสนอชื่อนักเรียนโครงการรังสีขาดแคลน 2561 (ยังไม่มีงบประมาณ)

3. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 4
4. รอบและกำหนดการรับสมัคร
5. วิชาที่ใช้คัดเลือก

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชากายภาพบำบัด

1. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 1
2. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 2
3. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 3
4. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ (คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม) รอบที่ 4
5. รอบและกำหนดการรับสมัคร
6. วิชาที่ใช้คัดเลือก

 

 

[update: 2018-08-28 07:51:50][View : 11155]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook