No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) เลขที่ตำแหน่ง S413188 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา

                 คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) เลขที่ตำแหน่ง S413188 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ 

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-ตน.เจ้าหน้าที่สำนักงาน.pdf  

[update: 2018-04-09 03:59:23][View : 3045]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook