No Image

นักศึกษากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ณ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่สมาชิกผู้พิการบ้านทองอยู่ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ และบริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดแก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้พิการในความอนุเคราะห์ของมูลนิธินิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ มูลนิธินิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น.

[update: ][View : 165]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook