No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130012

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130012 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท

- อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอก เดือนละ 37,000.- บาท

- อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท เดือนละ 24,000.- บาท


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-โท-2.pdf  

[update: ][View : 259]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook