No Image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)              ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม - 23 กุมภาพันธ์ 2561


              ในการนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา_2561-1(รอบที่1). .PDF  

[update: 2018-02-28 02:20:18][View : 386]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook