No Image

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา ในงาน CMU Marathon 2018

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา พร้อมด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์อ่างน้ำเย็น ในงาน CMU Marathon 2018 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

[update: 2018-02-12 08:59:38][View : 197]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook