No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130065 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ นั้น

 

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 4 ราย มาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ราย ดังนี้

 

ลำดับที่ 1 นายวุฒิพงศ์ โยกาส

ลำดับที่ 2 นายพิสิฐ กันทะทิพย์

 

 

จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-03-21 08:43:51][View : 212]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook