No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

[update: 2018-02-12 02:33:39][View : 198]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook