No Image

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมจัดงานเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสานสัมพันธ์ และภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16 เป็นการแสดงการรวมพลังภาคสังคมเพื่อลดการตีตราผู้บกพร่องทางจิตและเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอย่างเข้าใจ ณ ศาลาธรรม มช. ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และนักศึกษากิจกรรมบำบัดร่วมจัดกิจกรรมฯ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 

[update: 2018-01-29 04:06:07][View : 337]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook