No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเป็นสถานที่ศึกษา ทำให้บุคลากรและนักศึกษา มีความสุขในการทำงานและศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสีทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 12 ชั้น ตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณหน้าอาคาร 12 ชั้น และล้างทำความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 12 ชั้น และพื้นที่โดยรอบอาคาร ณ คณเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 

[update: 2018-01-15 07:03:46][View : 221]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook