No Image

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย ความสวยงาม และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะให้เอกชนเช้าสถานที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย ความสวยงาม และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับเอกสารการเสนอราคาเช่า ได้ที่ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-935074 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ: ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์และรายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ ตามไฟล์ดังแนบ

เพิ่มเติม : ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฯ.pdf   รายละเอียดและเงื่อนไขการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฯ.pdf  

[update: 2018-01-12 07:39:25][View : 241]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook