No Image

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 50 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

[update: 2017-10-11 03:56:04][View : 125]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook