No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง ครั้งที่ 2 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4131011 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

เพิ่มเติม : รับสมัคร ตน.พนักงานช่าง ครั้งที่ 2.pdf  

[update: 2018-03-21 08:48:45][View : 919]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook