No Image

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 
   
ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร / ผู้สนใจ         ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
 
 
วิชาที่ใช้คัดเลือก
 
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1)
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4)
 
รอบการรับสมัคร - คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
วิชาที่ใช้คัดเลือก
 
 
ทุนการศึกษา
 
 
ภาวะการมีงานทำของนักศึกษา
 
     
สถิติการสอบ Admission    
สถิติคะแนนสูง - ต่ำ
รอบที่ 4 Admission
 
 
จำนวนผู้สมัครและผู้ผ่าน
การคัดเลือก Admission
 
 
 
คะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบโควตาภาคเหนือ     Facebook      
 คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2562
 คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2561
 คะแนนสูง-ต่ำปี 2560
 คะแนนสูง-ต่ำปี 2559
 คะแนนสูง-ต่ำปี 2558
 คะแนนสูง-ต่ำปี 2557
 คะแนนสูง-ต่ำปี 2556
คะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบ TCAS รอบที่ 3
 คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 3 ปี 2561
   
[update: 2019-07-31 15:26:39][View : 42512]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook