No Image

นศ.จากประเทศมาเลเซีย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ณ ภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Physiotherapy จาก Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. Miss Norazili Khumaeroh Binti Abdul Aziz
2. Miss Nur Tasnim Binti Ahmad Zaki
3. Miss Nur Faiqah Binti Rais
เพื่อเข้าร่วมอบรมและดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 (The practical / industrial training placement for Physiotherapy students) ณ ภาควิชากายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2560 และเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชาวมาเลเซีย ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น

 

 

[update: 2017-08-09 02:30:11][View : 178]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook