No Image

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  • หมดเขตรับสมัครลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

  • ระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

  • ค่าคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสมสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (CMTE) อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ หากมีการอนุมัติจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ต่อไป


 

[update: 2017-08-04 10:04:29][View : 57]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook