No Image

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

[update: 2017-12-18 04:32:52][View : 1294]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook