No Image

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

[update: 2018-02-25 12:35:55][View : 2128]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook