No Image

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะฯ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ นำทีมอาจารย์ ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร ตอบข้อสงสัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ ให้แก่ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น.

[update: 2017-08-16 06:41:16][View : 267]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook