No Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณะบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยในช่วงเช้าเป็นการแนะนำภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทํากิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด รวมถึงระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์ ในช่วงบ่ายนักศึกษารับฟังการแนะนำการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

[update: 2017-08-02 03:45:32][View : 256]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook