No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

               คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง E130042  ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท ได้แก่
นางสาวแสงสิรินทร์  วงศ์ศิรินานนท์  

           ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

 

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อ.pdf   ประกาศรับสมัคร.pdf  

[update: 2018-03-21 08:53:35][View : 290]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook