No Image

สัมนนาบริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมนนาบริการวิชาการชุมชน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการชุมชนสำหรับปีงบประมาณ 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

[update: 2017-07-17 03:10:44][View : 184]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook