No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)


     ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3) ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 นั้น

     บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา_2560-1(รอบที่3). .PDF  

[update: 2017-07-13 02:11:20][View : 635]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook