No Image

คณะเทคนิคการแพทย์การแพทย์ มช. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากร ให้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง บ้านออนกลางใต้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

[update: 2017-07-07 07:51:10][View : 253]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook