กระบวนวิชา 513251

      รายชื่อหนังสือสำรอง
       Web Links
บริการ
       สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
       ตรวจสอบข้อมูลการยืมเฉพาะบุคคล
       สิทธิการยืม
       การจองหนังสือ
       บริการอื่น ๆ
แนะนำการใช้ห้องสมุด
       การใช้ OPAC
       การค้นหาหนังสือ
       การค้นหาวารสาร
       การอ้างอิงทางบรรณานุกรม
ติดต่อห้องสมุด
      Ask a Librarian
      แผนที่ห้องสมุด
เวลาเปิดบริการ
เปิดภาคเรียน
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 - 18.30 น.
             เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
ปิดภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมนับตั้งแต่ 16 ก.ค.52

Class Librarian คือบรรณารักษ์ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการค้นหาทรัพยากรสารนิเทศและบริการต่างๆ ของห้องสมุด โดยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดไปจนจบการศึกษา

       นักศึกษาสามารถที่จะติดต่อบรรณารักษ์ (Class Librarian) ประจำกระบวนวิชา 513251 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เช่น

    

               - จะค้นหาหนังสือสำรองประจำกระบวนวิชาได้อย่างไร ?

               - จะค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการทำรายงานจากฐานข้อมูลใดได้บ้าง ?

               - วิธีอ้างอิงเอกสารเพื่อจัดทำรายงานอย่างถูกต้องทำได้อย่างไร ?

               - มีปัญหาในการใช้ห้องสมุดจะปรึกษาใครดี ?

 

แนะนำบรรณารักษ์ (Class Librarian)

ประจำกระบวนวิชา 513251

 

จิราภรณ์ จันทร์คำ

อีเมล์ติดต่อ: jiraporn@lib.cmu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5071