โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการดูแล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและการออกกำลังกายตามสมัยนิยมทางกายภาพบำบัด”
สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้ว
ขอความกรุณาให้ท่านแอดไลน์ เข้ากลุ่มการอบรมฯ
เพื่อจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและการประสานงานด้านอื่นๆ ต่อไป 
https://line.me/R/ti/g/cPaoSsqs23 หรือ QR CODE ด่านล่าง
 คณะฯ จะจัดส่งหมายเลขไอดีซูม และลิ้งค์สำหรับไฟล์อบรมให้ท่านทางอีเมลล์ก่อนการอบรม
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
***ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ****
 
 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
เห็นควรยกเลิกการจัดการอบรม ณ โรงแรมดวงตะวัน คงเหลือ เฉพาะการจัดอบรมออนไลน์เท่านั้น
 
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
------------------------------------------------------------
**ประกาศ**
 
ปิดระบบรับสมัคร 
 
ยืนยันในระบบแล้ว จำนวน 150 ราย
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนูด้านขวา *ยืนยันการรับลงทะเบียน* 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

 

คุณส่ง วันนี้ เวลา