การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era