การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 3

 

*ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน โปรดเตรียมชุดลำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการมาด้วย*

และ กรอก ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ สำหรับการจัดทำใบประกาศนียบัตร ตามลิ้งค์นี้

เริ่มลงทะเบียน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-08.20 น. ณ ห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคาร 12 ชั้น) 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ปิดรับสมัคร

เนื่องจากมีผู้ยืนยันการลงทะเบียนในระบบครบแล้ว  65 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

***************

รหัสกิจกรรม 1117 มีค่าคะแนน 22 คะแนน