ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 053936027 (ต่อ 104)
คุณอรวรรณ คุณน้ำฝน

Line
@amscsccmu
 


เพิ่มเพื่อนติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

                  

     
 
Click ที่รูปเพื่อขยาย
 
 หัวข้อ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 7
   
 วันที่  22 - 23 มีนาคม 2561
   
 ค่าลงทะเบียน  2200 บาท
   
 คะแนน CMTE  11.5 คะแนน
   
 จำนวนรับ  50 คน
   
  ดาวน์โหลด
  เอกสาร 
 
   
 ลงทะเบียน
 ออนไลน์
 
     
 
     
     
 
Click ที่รูปเพื่อขยาย
 
 หัวข้อ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 3
   
 วันที่  20 - 22 มิถุนายน 2561
   
 ค่าลงทะเบียน  3200 บาท
   
 คะแนน CMTE  19.5 คะแนน
   
  จำนวนรับ  40 คน
   
  ดาวน์โหลด
  เอกสาร 
 
   
 ลงทะเบียน
 ออนไลน์
 
     
 
     
     
 
Click ที่รูปเพื่อขยาย
 
 หัวข้อ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
   
 วันที่  20 - 24 สิงหาคม 2561
   
 ค่าลงทะเบียน  6600 บาท
   
 คะแนน CMTE  32.5 คะแนน
   
 จำนวนรับ  25 คน
   
  ดาวน์โหลด
  เอกสาร 
 
   
 ลงทะเบียน
 ออนไลน์
 
     
 โอนเงินค่าอบรม เข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ
สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี “โครงการฝึกอบรมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก”
เลขที่บัญชี
968-0-06334-5

เมื่อโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.) ทางโทรสาร หมายเลข
053-289300 หรือ
2.) ทาง E-MAIL : ams.csc@hotmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053936027 (ต่อ 104) คุณอรวรรณ คุณน้ำฝน
Line

@amscsccmu
 
   เพิ่มเพื่อน