20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 20 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
สำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์
            

              ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์ (งานตรวจไวรัสดื้อยา งานเอชไววีไวรัลโหลด งานตรวจ CD4) ประจำปีงบประมาณ 2556 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการ ด้านเอชไอวีเอดส์
ประจำปีงบประมาณ 2556
งานตรวจไวรัสดื้อยา
 
 
 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการ ด้านเอชไอวีเอดส์
ประจำปีงบประมาณ 2556
งานเอชไอวีไวรรัลโหลด
 
 
 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการ ด้านเอชไอวีเอดส์
ประจำปีงบประมาณ 2556
งานตรวจ CD4
 
 
 

tag : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกรังสีเทคนิค คลินิกกิจกรรมบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ธาราบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เจาะเลือด คุณภาพ มาตรฐาน ตรวจเลือด  ตรวจสุขภาพ ดูแลสุภาพ สุขภาพประจำปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษ์สุขภาพ 2556 2013 ams csc healthcare