ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 20 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 07.30 - 15.30 น.
โทร 0-5393-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 07.30 - 15.30 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5393-
5095

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
13.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทร 
0-5393-
5094

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทร 0-5393-5096-7

   

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมทั้งมีการอธิบายผลการตรวจสุขภาพให้ท่านถึงหน่วยงาน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-5394-5096


สำหรับหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์บริการฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำเสนอการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ถึงหน่วยงานของท่าน

โดยทางศูนย์บริการฯ ของเรา จะอำนวยความสะดวกไปบริการท่านถึงยังหน่วยงานของท่าน

และเมื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางเราจะนำผลการตรวจของท่าน

ไปส่งให้ท่านพร้อมทั้งอธิบายถึงผลการตรวจของท่าน โดยทีมคณาจารย์และนักวิชาชีพผู้ชำนาญการ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


ดาวน์โหลด :
 กระบวนการติดต่อขอรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ (mobile - Checkup)

ดาวน์โหลด :
 ขั้นตอนวันรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ (mobile - Checkup)

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

หน่วยงานรัฐบาล
1 สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ 
2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 
3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
5 สำนักงานประกันสังคม
6 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1
7 สำนักงานทางหลวงชนบท
8 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
9 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5
10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   
สถานศึกษา
1 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.วัดสวนดอก)
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
5 โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศพายัพ
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
7 โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน
8 โรงเรียนหอพระเชียงใหม่
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
10 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
1 เทศบาลตำบลช้างเผือก
2 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
3 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
4 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
5 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง จ.ลำพูน
7 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
   
หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
3 การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเขต
4 เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
5 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
6 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
8 สำนักงานยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
9 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้
10 โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096