ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
24 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 24 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่
คู่มือการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 07.30 - 15.30 น.
โทร 0-5393-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 07.30 - 15.30 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5393-
5095

ศูนย์นวดไทย ม.ช.
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5393-
5095

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
09.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทร 
0-5393-
5094

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทร 0-5393-5097

หน่วยการตลาด
และประชาสัมพันธ์

เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทร 0-5393-6027
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

ร่วมงานกับเรา


   
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค wellness center meechok
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
ศูนย์นวดไทย ม.ช.
 แพจเกจตรวจสุขภาพ Health Checkup Program ตรวจสุขภาพ เชียงใหม่ แพคเกจราคาไม่แพง คุ้มค่า มะเร็งเต้านม Mammogram 
  การตรวจอัลตร้าซาวด์ ultrasoundbonedensitometry and mammogram การตรวจ ความหนาแน่นกระดูก เอกซเรย์เต้านม เอกซเรย์ทรวงอก มวลกระดูก ความหนาแน่น ความหนาแน่นของมวลกระดูด เอ็กซเรย์เต้านม เอ็กซ์เรย์เต้านม
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ทุกหน่วยงาน
 
ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ” ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และยังได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน(...อ่านต่อ...)
 
    ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5
         ขอเชิญรับชมภาพบรรยากาศ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...... (...อ่านต่อ...)
 
    ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค ภายใต้การบริหารงานโดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค...... (...อ่านต่อ...)
 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5   ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ข้อควรระวังและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด มาตรฐานในการเจาะและนำส่งตัวอย่างเลือด...... (...อ่านต่อ...)
 
25 กันยายน 2558 – คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   คลินิกกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  ที่ผ่านมา คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  โดยมีคุณพิลาศิณี สุวรรณ หัวหน้าคลินิกกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมดูงาน...... (...อ่านต่อ...)
    อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (Click) 

ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ : แผ่นประคบร้อนจากวัสดุสมุนไพร แผ่นประคบร้อนจากวัสดุดินเผา ดีวีดีการออกกำลังกาย

ams csc news วารสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินก 

 

อัตราค่าบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

 


 
ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน 
การให้คำปรึกษาการตรวจ โรคหัวใจโต (Cardiomegaly)
          หลายท่านเมื่อไปเอกซเรย์ปอดแพทย์จะบอกว่าหัวใจโต ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอันมาก คำว่าหัวใจโตไม่ใช่โรคเป็นเพียงสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจร่างกายหรือการดูเอกซเรย์ แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยอย่างอื่นเพื่อหาสาเหตุของหัวใจโต . . .
อ่านต่อ
การให้คำปรึกษาการตรวจ  โทษของบุหรี่
          การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรค . . .  
อ่านต่อ
การให้คำปรึกษาการตรวจ    การให้คำปรึกษาการตรวจ
Lipid Profile


ดาวน์โหลดเอกสาร 
  การให้คำปรึกษาการตรวจ    การให้คำปรึกษาการตรวจ
Thyroid Function


ดาวน์โหลดเอกสาร 
การให้คำปรึกษาการตรวจ    การให้คำปรึกษาการตรวจ
Urine analysis


ดาวน์โหลดเอกสาร 
      การให้คำปรึกษาการตรวจ
Tumor Marker


ดาวน์โหลดเอกสาร 
บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
          มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ. . .
อ่านต่อ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
      
มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูง (High risk HPV) การติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ และมากกว่าร้อยละ 90 จะหายได้เองโดยภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีเพียงส่วนน้อยที่เชื้อไวรัสยังคงอยู่ในเซลล์เยื่อบุปากมดลูก และทำให้เซลล์เยื่อบุเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก(...อ่านต่อ...)
             
แบบประเมินการรับรู้ทางสายตาดีทีวีพีทู (Developmental Test of Visual perception : DTVP–2) แบบประเมินการรับรู้ทางสายตาดีทีวีพีทู
(Developmental Test of Visual perception : DTVP–2)


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
แบบประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของมิลเลอร์ (The Miller Assessment for Preschoolers : MAP) แบบประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของมิลเลอร์
(The Miller Assessment for Preschoolers : MAP)


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
แบบคัดกรองการเขียน (Shore Handwriting Screening for Early Handwriting Development)   แบบคัดกรองการเขียน
(Shore Handwriting Screening for Early Handwriting Development)


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
  แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II (Denver II))   แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(Denver Developmental Screening Test II (Denver II))


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานของ AMERICAN DIABETES เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานของ AMERICAN DIABETES

ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง


ดาวน์โหลดเอกสาร
             
การออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ การออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูง
          ในปัจจุบัน ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะทางไต หัวใจโตและหัวใจวาย เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในเมืองไทยมากขึ้นด้วย ดังนั้นบุคคลที่มีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือ บุคคุลที่มีภาวะอ้วน ชอบกินอาหารเค็ม . . .
อ่านต่อ
ข้อเข่าเสื่อม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ การออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วน
          การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ซึ่งการออกกำลังกายที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลด้วย  วันนี้ทางคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัดของเรา จะมาแนะนำกายออกกำลังกาย เพื่อลดความอ้วนกันครับ . . .
อ่านต่อ
             
ข้อเข่าเสื่อม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่    ข้อเข่าเสื่อม
          ข้อเข่าเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่สามารถเกิดในได้ทุกคน อยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พยาธิสภาพส่วนใหญ่เป็นจากอุบัติเหตุว่าอาจจากโครงสร้างผิดปกติไปตั้งแต่แรกเกิด จากมีเนื้องอกเกิดขึ้นในกระดูก น้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปทำให้น้ำหนักไปลงที่ข้อเข่ามาก หรือท่าทางในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเร็ว . . .
อ่านต่อ
  การออกกำลังกายในน้ำ (Aqua exercise) อาคารธาราบำบัด hydro therapy pool ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่   การออกกำลังกายในน้ำ (Aqua exercise)
          น้ำมีคุณสมบัติในการลอยตัว   การออกกำลังกายในน้ำจึงเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าและข้อเท้า ปวดหลัง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะออกกำลังกายบนบกได้ค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อมาออกกำลังกายในน้ำ น้ำจะช่วยรองรับน้ำหนักตัว ลดแรงกดที่ข้อเท้าและข้อเข่าให้น้อยลง  . . .
อ่านต่อ
             
โรคไทรอยด์ ไทรอยด์  โรคไทรอยด์
        
 ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่ที่ส่วนหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือกลงมา มีรูปร่าง มีหน้าที่สร้าง และหลั่ง ไทรอยด์ฮอร์โมน ออกมาสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนนี้ ต่อมไทรอยด์ สร้างเองโดยอาศัย ไอโอดีน จากอาหาร ที่กินเข้าไป เป็นวัตถุดิบ หน้าที่ของไทรอยด์ฮอร์โมนเกี่ยวกับการพัฒนาการของร่างกายและอวัยวะต่างๆและที่สำคัญคือการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย  . . .   อ่านต่อ
มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง"
        
 ปัจจุบัน โรคปวดหลังพบได้บ่อยในหมู่ ผู้ที่มีอาชีพนั่งทำงานเป็นเวลานาน ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ สาเหตุของโรคปวดหลังในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการนั่งนานๆ หรือนั่งผิดท่า เช่น นั่งหลังโก่ง นั่งบิดๆ  . . .   อ่านต่อ 
    หัวใจโต
         คุณหมอครับ วันนี้ผมพาคุณแม่มารักษาโรคหัวใจโตครับ     หมอคะ...หัวใจโตไหมคะ เคยมีคุณหมอบอกว่าโตกว่าปกติ ต้องระวังตัว”  คำถามเหล่านี้ได้ยินกันเสมอในหมู่อายุรแพทย์  แพทย์โรคหัวใจ หรือกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพด้านต่างๆ  .  .  . 
อ่านต่อ
    มารู้จักกับปัญหา "ปวดคอ"
          อาการสำคัญที่มักพบบ่อย คือ  อาการปวดที่คอ หรือบ่า ขยับคอลำบาก  บางคนมีอาการปวดศีรษะหรือชาร้าวลงแขน และมือ  โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออาการปวดคอ  ได้แก่ ความเครียด การทำกิจกรรมในท่าเดิมซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ เช่น การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์  การเล่นดนตรี . . .
อ่านต่อ


ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-5393-6027, 0-5393-5096, 0-5393-5097

 

Free counter and web stats