26 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 26 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

Line
@amscsccmu
 

เพิ่มเพื่อน


คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 07.30 - 15.30 น.
โทร 0-5393-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 07.30 - 15.30 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268
เพื่อความสะดวกกรุณา
โทรนัดล่วงหน้า

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5393-
5095

ศูนย์นวดไทย ม.ช.
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5393-
5095
เพื่อความสะดวกกรุณา
โทรนัดล่วงหน้า

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
09.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.
เพื่อความสะดวกกรุณา
โทรนัดล่วงหน้า

โทร 
0-5393-
5094

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทร 0-5393-5097

หน่วยการตลาด
และประชาสัมพันธ์

เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทร 0-5393-6027


Line
@amscsccmu
 

เพิ่มเพื่อน   
 


 
   


 


   
  
 
  ภาพบรรยากาศการกิจกรรม "วันเด็กประจำปี 2561"
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โครงการมีโชคพลาซ่า ในวันเด็ก 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

           ดูรูปภาพกิจกรรม 
 
 
  ภาพบรรยากาศการกิจกรรม "สุขเกษม ก่อนเกษียณ" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560.
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "สุขเกษมก่อนเกษียณ" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ . . .

           ดูรูปภาพกิจกรรม 
 
 
    ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรม “สุขเกษม ก่อนเกษียณ” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ด่วน รับจำนวนจำกัด

          กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

          โดยท่านจะได้รับความรู้ จากวิทยากรมากความสามารถ ในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญอย่างไร การตรวจมะเร็งเต้านมและการตรวจมวลกระดูก สำหรับคนวัยเกษียณ นอกจากนั้น... 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
  ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้สำหรับครู และผู้ปกครอง ในหัวข้อพัฒนาการลูกรัก 2017 "ใส่ใจดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้สมวัย"

ชมภาพกิจกรรม 
 
  ภาพบรรยากาศการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 3

ชมภาพกิจกรรม 
 
    อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (Click) 

เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ
เปิดทำการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 07.30 - 12.00 น.

กายภาพบำบัด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เปิดทำการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 20.00 น.
เพื่อความสะดวกกรุณา
โทรนัดล่วงหน้า


ศูนย์นวดไทย
เปิดทำการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 - 20.00 น.
เพื่อความสะดวกกรุณา
โทรนัดล่วงหน้า


เอกซเรย์
เปิดทำการเฉพาะ
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 07.30 - 12.00 น.

โทร 053-230-121

 

 

 

 

 

 


 
 
โรคหัวใจโต (Cardiomegaly)
          หลายท่านเมื่อไปเอกซเรย์ปอดแพทย์จะบอกว่าหัวใจโต ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอันมาก คำว่าหัวใจโตไม่ใช่โรคเป็นเพียงสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจร่างกายหรือการดูเอกซเรย์ แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยอย่างอื่นเพื่อหาสาเหตุของหัวใจโต . . .
อ่านต่อ
  โทษของบุหรี่
          การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรค . . .  
อ่านต่อ
    การให้คำปรึกษาการตรวจ
Lipid Profile


ดาวน์โหลดเอกสาร 
      การให้คำปรึกษาการตรวจ
Thyroid Function


ดาวน์โหลดเอกสาร 
    การให้คำปรึกษาการตรวจ
Urine analysis


ดาวน์โหลดเอกสาร 
      การให้คำปรึกษาการตรวจ
Tumor Marker


ดาวน์โหลดเอกสาร 
มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
          มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ. . .
อ่านต่อ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
      
มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูง (High risk HPV) การติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ และมากกว่าร้อยละ 90 จะหายได้เองโดยภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีเพียงส่วนน้อยที่เชื้อไวรัสยังคงอยู่ในเซลล์เยื่อบุปากมดลูก และทำให้เซลล์เยื่อบุเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก(...อ่านต่อ...)
             
แบบประเมินการรับรู้ทางสายตาดีทีวีพีทู
(Developmental Test of Visual perception : DTVP–2)


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
ประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของมิลเลอร์ (The Miller Assessment for Preschoolers : MAP) แบบประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของมิลเลอร์
(The Miller Assessment for Preschoolers : MAP)


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
คัดกรองการเขียน (Shore  Handwriting  Screening  for Early Handwriting Development)   แบบคัดกรองการเขียน
(Shore Handwriting Screening for Early Handwriting Development)


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
  ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II  (Denver II))   แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(Denver Developmental Screening Test II (Denver II))


ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแบบประเมิน
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานของ AMERICAN DIABETES

ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง


ดาวน์โหลดเอกสาร
             
การออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูง
          ในปัจจุบัน ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะทางไต หัวใจโตและหัวใจวาย เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในเมืองไทยมากขึ้นด้วย ดังนั้นบุคคลที่มีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือ บุคคุลที่มีภาวะอ้วน ชอบกินอาหารเค็ม . . .
อ่านต่อ
การออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วน
          การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ซึ่งการออกกำลังกายที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลด้วย  วันนี้ทางคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัดของเรา จะมาแนะนำกายออกกำลังกาย เพื่อลดความอ้วนกันครับ . . .
อ่านต่อ
             
    ข้อเข่าเสื่อม
          ข้อเข่าเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่สามารถเกิดในได้ทุกคน อยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พยาธิสภาพส่วนใหญ่เป็นจากอุบัติเหตุว่าอาจจากโครงสร้างผิดปกติไปตั้งแต่แรกเกิด จากมีเนื้องอกเกิดขึ้นในกระดูก น้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปทำให้น้ำหนักไปลงที่ข้อเข่ามาก หรือท่าทางในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเร็ว . . .
อ่านต่อ
    การออกกำลังกายในน้ำ (Aqua exercise)
          น้ำมีคุณสมบัติในการลอยตัว   การออกกำลังกายในน้ำจึงเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าและข้อเท้า ปวดหลัง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะออกกำลังกายบนบกได้ค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อมาออกกำลังกายในน้ำ น้ำจะช่วยรองรับน้ำหนักตัว ลดแรงกดที่ข้อเท้าและข้อเข่าให้น้อยลง  . . .
อ่านต่อ
             
  โรคไทรอยด์
        
 ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่ที่ส่วนหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือกลงมา มีรูปร่าง มีหน้าที่สร้าง และหลั่ง ไทรอยด์ฮอร์โมน ออกมาสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนนี้ ต่อมไทรอยด์ สร้างเองโดยอาศัย ไอโอดีน จากอาหาร ที่กินเข้าไป เป็นวัตถุดิบ หน้าที่ของไทรอยด์ฮอร์โมนเกี่ยวกับการพัฒนาการของร่างกายและอวัยวะต่างๆและที่สำคัญคือการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย  . . .   อ่านต่อ
มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง"
        
 ปัจจุบัน โรคปวดหลังพบได้บ่อยในหมู่ ผู้ที่มีอาชีพนั่งทำงานเป็นเวลานาน ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ สาเหตุของโรคปวดหลังในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการนั่งนานๆ หรือนั่งผิดท่า เช่น นั่งหลังโก่ง นั่งบิดๆ  . . .   อ่านต่อ 
    หัวใจโต
         คุณหมอครับ วันนี้ผมพาคุณแม่มารักษาโรคหัวใจโตครับ     หมอคะ...หัวใจโตไหมคะ เคยมีคุณหมอบอกว่าโตกว่าปกติ ต้องระวังตัว”  คำถามเหล่านี้ได้ยินกันเสมอในหมู่อายุรแพทย์  แพทย์โรคหัวใจ หรือกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพด้านต่างๆ  .  .  . 
อ่านต่อ
    มารู้จักกับปัญหา "ปวดคอ"
          อาการสำคัญที่มักพบบ่อย คือ  อาการปวดที่คอ หรือบ่า ขยับคอลำบาก  บางคนมีอาการปวดศีรษะหรือชาร้าวลงแขน และมือ  โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออาการปวดคอ  ได้แก่ ความเครียด การทำกิจกรรมในท่าเดิมซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ เช่น การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์  การเล่นดนตรี . . .
อ่านต่อ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-5393-6027, 0-5393-5096, 0-5393-5097