Hilighted

เรียนศิษย์เก่า และผู้ติดตามเวบศิษย์เก่าทุกท่าน ขณะนี้กำลังเพิมเติมเนื้อหาสำหรับศิษย์เก่าครับ ไม่นานเกินรอ เนื้อหา สาระ ความรู้ทางวิชาการจะทยอยปรากฎให้ศิษย์เก่าได้ติดตาม โดยเฉพาะโครงการ Life Long Learning ซึ่งเป็น 1 ในโครงการฉลอง 30 ปี ของคณะ ซึ่งจัดทำสำหรับศิษย์เก่า และผุ้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพโดยเฉพาะ

ตอนนี้ขอเชิญชวนให้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลศิษย์เก่า และลงทะเบียนกับเวบไซต์ศิษย์เก่า และเราจะติดต่อกลับไปหาท่านทาง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

อนึ่ง ในการลงทะเบียนกับเวบไซต์นั้น เราได้แยกฐานข้อมูลของแต่ละเวบออกจากกัน คือ เวบศิษย์เก่า มีฐานข้อมูลเวบศิษย์เกา และฐานข้อมูลศิษย์เก่า เวบวารสาร มีฐานข้อมูลสมาชิกเวบวารสาร ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จาก เวบมาสเตอร์

 

 
powered_by.png, 1 kB
Main
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 Print E-mail
Written by Nuanlaor Thawinchai   

สนับสนุนทุนประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 

ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้  คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโครงการสนับสนุนให้ศิษย์เก่าของคณะฯ  ได้มีการพัฒนาทางวิชาการ จึงสนับสนุนงบประมาณสำหรับศิษย์เก่าทั้ง 4 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 ทุน โดยสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก ไม่เกิน 5,000 บาทต่อทุนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี  2553  ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม  2553  ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะฯ ในการยกเว้นค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพโดยตรง
3. ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการจากต้นสังกัดได้

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  12  พฤศจิกายน  2553   โดยส่งแบบขอรับการสนับสนุน   ไปที่
คุณบุษบา  ฉั่วตระกูล 
ภาควิชากายภาพบำบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.เมือง   จ.เชียงใหม่  50200
หรือที่    E – mail:  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it    
กำหนดประกาศผลการพิจารณา ในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 ที่    www.ams.cmu.ac.th

Last Updated ( Thursday, 04 November 2010 )
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Print E-mail
Written by Nuanlaor Thawinchai   

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรีเลีย (ANU) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2010 จำนวน 1 ทุน แก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เทียบได้กับปริญญาตรีของออสเตรเลีย และได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มีประสบการณ์การทำวิจัย โดยผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ผู้สนใจสามารถส่งโครงร่างการวิจัย (Proposal) ไปยัง ผศ.ดร.จุฬาพร  เอื้อรักสกุล โครงการปริญญาเอก สหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภคม 2553 หรือดูรายละเอียดที่ www.ci.tu.ac.th

Last Updated ( Thursday, 25 March 2010 )
 
FAQ: PT, TB, Percussion Print E-mail
Written by Todsaporn Pichaiya   
นักกายภาพบำบัดทำงานอยู่รพ.ชุมชน ได้รับใบ consult แพทย์ ให้เคาะปอด คนไข้ TB แต่ไม่แน่ใจเลยไปค้นใน internet พยาบาลเขาก็ให้เคาะปอด และแพทย์ก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นจะรับผิดชอบเอง แต่นักกายภาพบำบัดไม่แน่ใจเลยไม่เคาะ  ขอให้เช็คให้แน่ใจก่อน เพราะจำได้ว่าอาจารย์เคยสอนว่า ห้ามเคาะปอดใน TB เพราะรายที่ได้รับใบสั่งอยู่ในระดับ 2+ ขอรบกวนอาจารย์และผู้รู้ช่วยตอบ
Last Updated ( Friday, 10 February 2006 )
Read more...
 
FAQ: Spooltum Collection Print E-mail
Written by Administrator   

คำถาม
 การเก็บเสมหะตรวจ AFB นั้น ควรเป็นการเก็บตอนเช้า 3 วัน หรือเก็บเป็นแบบ spot(1) เก็บตอนเช้า (2) และ spot (3) เนื่องจากเข้าใจว่าควรเก็บตอนเช้า 3 วัน แต่มีบางที่บอกให้เก็บตามวิธีดังกล่าว ซึ่งกลัวว่าจะมีผลเรื่องความเสี่ยงต่อการรายงานผลหรือไม่  และวิธีไหนดีกว่ากัน

Last Updated ( Tuesday, 25 April 2006 )
Read more...
 
Case study - Coagulation Print E-mail
Written by Administrator   
คนไข้ถูกงูกะปะกัดมา ค่าPT,PTT normal ครั้งแรกที่มาเจาะ ออกค่า>30 แพทย์ถามว่า ในเมื่อPT,PTT normal ค่าVCT ทำไม Prolong จึงส่งใหม่ ครั้งที่2 PT,PTT normal  ทำVCT พบว่าก้อน clot ที่เกิดมีขนาดเล็ก ไม่ได้ clot ทั้งหมด ทำถึง 30 นาทีก็เหมือนเดิม เรียนถามอาจารย์ดังนี้
1.ถ้าPT,PTT normal  ค่าVCT จะ prolong ไม่ได้เลยใช่หรือไม่
2.กรณีที่ก้อน clot ที่เกิดไม่ใช่ clot ทั้งหมด จะรายงานผลอย่างไร แล้วเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
Last Updated ( Thursday, 08 March 2007 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 9 of 18
© 2018 Chiang Mai University's AMS Alumni
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.